Rodzicu dziecka z problemami w koncentracji uwagi!

Powiat Wołowski występując naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej związanej ze wsparciem dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi a także ich rodziców złożył swoją ofertę w konkursie grantowym w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających. Uzyskał najwyższą liczbę punktów w zakresie oceny merytorycznej i tym samym dołączył do grona 21 grantobiorców realizujących projekt.

 1. Należy przestrzegać uregulowanego trybu życia codziennego – ustalone godziny wstawania rannego, snu (dziecko przejawiające problemy w koncentracji uwagi wymaga więcej snu od innych) pory wieczornego układania się do snu, posiłków, czasu odrabiania lekcji, zabawy.
 2. Konieczne jest stopniowe, ale systematyczne wdrażanie dziecka do obowiązków i zajęć domowych z równoczesnym przestrzeganiem potrzeby ukończenia każdej rozpoczętej czynności.
 3. Dzieci z problemami w koncentracji uwagi często potrzebują odpowiedniej formy zajęć sportowych zorganizowanych we właściwy sposób pod opieką osób dorosłych, np. zajęcia sportowe w szkole lub klubie sportowym.
 4. Odrabianie lekcji w domu powinno być stałym obowiązkiem ucznia, podczas którego należy przestrzegać następujących zasad:
 • lekcje powinny być odrabiane w warunkach spokoju i ciszy;
 • dziecku należy zapewnić stałe miejsce do odrabiania lekcji;
 • na biurku podczas uczenia się powinny być tylko te przedmioty, które są niezbędne do pracy;
 • w chwilach zmęczenia (osłabienie koncentracji uwagi) dziecko powinno wykonać krótką gimnastykę, bądź też na bardzo krótko należy zająć je innymi czynnościami;
 • podczas uczenia się należy tam, gdzie jest to potrzebne, wykorzystywać głośne czytanie, co sprzyja koncentracji uwagi.
 1. Dostrzegaj sukcesy, a nie porażki. Jeśli trzeba zmień porażkę w zwycięstwo. Pochwalcie wysiłek włożony w pracę. Wszyscy bez wyjątku lubimy być chwaleni, natomiast dziecku z trudnościami szkolnymi jest bardzo trudno usłyszeć słowa uznania.
 2. Nie mów dziecku tego czego ty sam rodzicu nie znosiłeś wysłuchiwać, np.: „Ja w Twoim wieku…”, „Twój kolega dawno się już nauczył…”, itp.,
 3. Wspólne spędzanie czasu – dziecko czasami potrzebuje podzielić się z Wami swoimi sukcesami i porażkami. Znajdź chwilę, aby Twoje dziecko mogło swobodnie powiedzieć Wam o tym, co działo się w ciągu dnia.
 4. Słuchaj tego, co dziecko do Ciebie mówi.
 5. Akceptuj uczucia swojego dziecka. To, że zaakceptujecie złość swojego dziecka, nie oznacza, że pozwalacie mu na uderzenie swojego rodzeństwa. Dziecko chce opowiedzieć o tym co czuje, bez oceniania.
 6. Rodzicu! Pomóż swojemu dziecku zapanować nad jego uczuciami.
 7. Wspólnie przestrzegajcie wprowadzonych norm i zasad. Ty Rodzicu bądź w tym konsekwentny!
 8. Nie pozwalaj dziecku przed snem korzystać z urządzeń multimedialnych. Oglądanie scen przemocy, nieodpowiednich bajek czy programów powoduje nadmierną aktywność i problemy ze snem.
 9. Nie pozwalaj swojemu dziecku na znaczne spożywanie słodyczy, czekolady, kolorowych napojów, itp. Powoduje to nadmierną aktywność i problemy ze snem.

Literatura: „Zmień swój mózg – zmień swoje życie” – Daniel. G. Amen

Skip to content