Zapraszamy do udziału w superwizji edukacyjnej

lis 3, 2022 | Aktualności, Dla nauczycieli

W trwającym V etapie w placówkach objętych wsparciem SCWEW rozpoczęły się spotkaniasuperwizyjne. Jak mówi model SCWEW superwizja edukacyjna to metoda wspierania rozwoju osobistego, zawodowego i warsztatu pracy, która  polega na wymianie doświadczeń, analizie trudności, odnajdywaniu istoty problemu oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań.

Dzięki wykorzystaniu superwizji w szkole jesteśmy w stanie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, zapewniać ciągły rozwój zawodowy, oraz odpowiedni poziom współpracy nauczycieli, jak również podwyższać poziom jakości pracy szkoły. 

Efekty superwizji to przede wszystkim odkrycie barier napotykanych w pracy z ludźmi oraz odkrycie źródeł sukcesów, co przekłada się na rozwój osobisty, zawodowy i warsztat pracy. Regularny udział w superwizji wyzwala z błędnych wyobrażeń o sobie i swojej pracy, może być źródłem inspiracji, pozwala uzyskać informacje zwrotne dot. stosowanych metod i form pracy. Udział w superwizjach grupowych daje poczucie wspólnoty doświadczeń – umożliwia zobaczenie, tego że wiele osób przeżywa podobne sytuacje i dylematy w pracy, co jest chyba najważniejszym ich atutem.

Serdecznie zachęcamy do udziału z superwizjach i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Skip to content