Zaczynamy działać!

lis 19, 2021 | Aktualności

Opadły emocje związane z radością z pozyskania Grantu w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Cieszyliśmy się ogromnie bo mamy możliwość wsparcia szkół/przedszkoli ogólnodostępnych z terenu Powiatu Wołowskiego i możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, a w pracy nauczyciela dzielenie się dobrymi praktykami i wspólne poszukiwanie rozwiązania napotykanych trudności jest najważniejsze.  Skupiamy się na dziecku i sprawieniu by atmosfera szkolna była dla niego przyjazna i sprzyjała rozwojowi jego indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Za nami ogrom pracy związany z zaplanowaniem działań i nawiązaniem współpracy z placówkami objętymi wsparciem. Rozpoczęliśmy od spotkania Zespołu SCWEW w celu rozdzielenia zadań. Przygotowaliśmy materiały w postaci broszur i prezentacji na spotkania z kadrą pedagogiczną szkół oraz przedszkoli, aby wdrożyć i zaangażować nauczycieli. Stworzyliśmy również materiały promujące projekt wśród społeczności lokalnej oraz tworzyliśmy stronę internetową by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Skupiliśmy się na przygotowaniu narzędzi do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy, której wyniki wyznaczą nam dalsze kierunki pracy. Każde nasze działanie prowadzone jest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenie przez Lidera projektu Tomasza Więcława oraz eksperta ds. edukacji włączające Beatę Borowską – Podsiadłą Rad Pedagogicznych. Ponadto pozostali członkowie Zespołu analizują dokumentację z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i przeprowadzają wywiady z psychologami i pedagogami na terenie placówek objętych wsparciem. Wyszliśmy do kadry pedagogicznej by rozmawiać z nimi i wspólnie w ramach projektu stworzyć środowisko wspierające uczestników edukacji włączającej.

Skip to content