wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Na terenie SCWEW funkcjonuje Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego i Pomocy Dydaktycznych, z której korzystać mogą szkoły i przedszkole objęte wsparciem SCWEW.

Celem działania wypożyczalni  jest niwelowanie barier i ograniczeń uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez nieodpłatne udostępnianie sprzętu wspomagającego lub pomocy dydaktycznych placówkom, pracującym z tymi uczniami.

Zasady oraz sposób/formę bezpłatnego użyczania sprzętu wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych określa dokument pod nazwą „Zasady udostępniania sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych, będących własnością SCWEW w Brzegu Dolnym”.

Dokumentacja Wypożyczalni oraz wykaz sprzętu dostępne są poniżej.

Osoba sprawująca pieczę nad Wypożyczalnią: Martyna Józefowicz – Stodulska – ekspert ds. technologii wspomagających

Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego SCWEW:

mieści się w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym przy ul. 1 Maja 21,

jest czynna we wtorki w godzinach 14.00-16.00 i czwartki w godzinach 11.00-13.00 lub w inne dni, po uzgodnieniu mailowym: scwew@zprbrzegdolny.pl lub telefonicznym: 71 319 51 79.

07.07.2023

Wśród specjalistycznych sprzętów znajdują się:

Interaktywna podłoga

Sprzęt multiinterakcyjny – realizacja celów dydaktycznych poprzez gry i aktywności psychoruchowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sprzęt umożliwia łączenie zabawy i nauki, przez co jest doskonałym narzędziem do całościowego rozwoju dziecka, które dodatkowo rozwija dużą motorykę, koordynację wzrokowo- ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

Wyposażenie sali do terapii Integracji Sensorycznej

(tunele, piłki, kamizelki obciążeniowe, platformy) – stworzenie środowiska do skutecznej terapii SI. Różnorodność specjalistycznych sprzętów pozwoli na stymulowanie układów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego uczniów.

Sprzęt i pomoce do neurorehabilitacji (EEG i HEG Biofeedback)

w tym oprogramowanie, które dedykowane jest dla użytkowników w dużym przedziale wiekowym. Pozwoli na prowadzenie terapii ukierunkowanej na całościowe stymulowanie rozwoju lub jego wybrane aspekty (poznawczy, społeczny, ruchowy). Systemy terapeutyczne mają szerokie zastosowania – począwszy od zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych czy psychologicznych, po kompensowanie braków dydaktycznych i terapie stricte pedagogiczną.

Eye Tracker

do treningu fiksacji wzroku i wodzenia wzroku oraz treningu przetwarzania wzrokowego. Narzędzie pozwala za pomocą wzroku przesuwać kursor po ekranie i używać funkcji przycisków myszy za pomocą mrugnięcia.

Programy komputerowe

wspomagające pracę z uczniami z dysleksją, dyskalkulią, wymagających zajęć logopedycznych, sprawiających problemy wychowawcze, mających problemy z wyrażaniem emocji, agresji, skłonnych do przemocy, a których rozwój społeczno – emocjonalny nie jest na odpowiednim poziomie.  Z programów korzystać może w jednym czasie duża liczba uczniów, stanowią one alternatywę dla tradycyjnych zajęć szkolnych i terapeutycznych.

Sprzęt do diagnozy i treningów Metodą Warnkego,

która umożliwia pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce, problemy w nauce czytania i pisania, zaburzenia przetwarzania słuchowego, problemy logopedyczne, problemy w lateralizacji oraz prace z osobami z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub takich, u których dysleksję zdiagnozowano. Założeniem tej metody jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku i słuchu oraz motorykę ćwiczącego.

Dokumentacja wypożyczalni

ZASADY-udostepniania-sprzetu-wspomagajacego.pdf (244 KB. PDF)

Wykaz-sprzetow-dostepnych-w-Wypozyczalni-SCWEW-v3.pdf (293 KB. PDF)

UMOWA-UZYCZENIA.pdf (282 KB. PDF)

WNIOSEK-o-uzyczenie-sprzetu.pdf (212 KB. PDF)

PROTOKOL-zdawczo-odbiorczy.pdf (219 KB. PDF)

Skip to content