Wdrażamy Rady Pedagogiczne

gru 27, 2021 | Aktualności

W okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. Lider Tomasz Więcław wraz z ekspertem ds. edukacji włączającej Beatą Borowską-Podsiadłą wziął udział w Radach Pedagogicznych w placówkach objętych wsparciem w ramach SCWEW. Odwiedzili oni następujące szkoły z terenu Powiatu Wołowskiego:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
 • Szkoła Podstawowa w Wińsku
 • Przedszkole Samorządowe w Wińsku
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  w  Zespole Szkół Zawodowych
  w Brzegu Dolnym
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

Był to intensywny czas i wymagał sporego zaangażowania Zespołu SCWEW. Chcieliśmy zarazić nauczycieli entuzjazmem czerpanym z możliwości i szans jakie daje realizacja „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na terenie Powiatu Wołowskiego. Projekt ten ma za zadanie przede wszystkim wyjść naprzeciw potrzebom w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli
w zakresie pracy z uczniem/dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
i rozwojowych. Poprzez czerpanie z dobrych praktyk osób z wieloletnim doświadczeniem
w pracy w szkolnictwie specjalnym. W szkołach ma pojawić się specjalistyczny sprzęt. Szkoły mają zostać odciążone w zakresie udzielania uczniowi/dziecku oraz rodzicom/opiekunom prawnym specjalistycznej pomocy, która ma być zorganizowana w ramach konsultacji ze specjalistami.

 Lider oraz ekspert ds. edukacji włączającej spotkali się z kadrą pedagogiczną by zaprezentować ideę edukacji włączającej oraz ideę funkcjonowania SCWEW. Przedstawili szeroką ofertę konsultacji indywidualnych/grupowych, szkoleń, warsztatów, superwizji oraz innych form doraźnego wsparcia udzielanego przez członków Zespołu SCWEW. Kadra pedagogiczna wyraziła zainteresowanie współpracą z powstałą placówką. Pojawiło się wiele pytań, na które zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi.

Obecnie skupiamy się na zaplanowaniu działań w kolejnych etapach projektu by w końcu móc wyjść do placówek objętych wsparciem z fachową pomocą.

Skip to content