Utrzymanie trwałości efektów projektu

lip 7, 2023 | Aktualności

​W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Powiecie Wołowskim będzie kontynuowało swoją działalność od 1 lipca do 30 września 2023 roku.

Zakres realizowanych przez nas działań to:

  • konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów;
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów;
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców;
  • rady szkoleniowe;
  • instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych oraz ich wypożyczenie;
  • lekcje modelowe;
  • diagnoza potrzeb w wybranych szkołach/przedszkolach.

 Obecnie nasza działalność nie ogranicza się do oferowania wsparcia przedszkolom i szkołom, które dotychczas biorą udział w projekcie. Jesteśmy otwarci na współpracę z szerszym gronem odbiorców z terenu Powiatu Wołowskiego.

W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt mailowy: scwew@zprbrzegdolny.pl

Skip to content