To już VII etap działalności SCWEW!

kwi 25, 2023 | Aktualności

Jesteśmy już w VII etapie działalności SCWEW !

Drodzy Państwo, wraz z początkiem kwietnia rozpoczęliśmy VII etap działalności SCWEW w Brzegu Dolnym. Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu jakie działania pragniemy zrealizować w tym etapie.

W dalszym ciągu Placówki objęte wsparciem SCWEW będą miały okazję wymienić się doświadczeniami w budowaniu środowiska edukacji włączającej podczas spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia. Kontynuowane będą spotkania superwizyjne, które sprzyjają rozwojowi osobistemu, warsztatowi pracy i wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Dla dziewięciu Placówek objętych wsparciem SCWEW zaplanowane zostały rady pedagogiczne, mające na celu podniesienie kompetencji pracowników szkół i przedszkoli w zakresie zgłaszanych przez nie trudności/problemów.

Rodzice uczniów, również w tym etapie będą mieli możliwość skorzystania  z pomocy
i wsparcia specjalistycznego oferowanego przez naszych ekspertów. Harmonogram konsultacji dostępny jest na stronie internetowej SCWEW w zakładce dla rodziców.

Eksperci SCWEW dostępni będą również dla nauczycieli, szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest również na stronie internetowej SCWEW w zakładce dla nauczycieli.    

Dla kadry placówek objętych wsparciem zaplanowano w VII etapie kolejne szkolenia, mające na celu podnoszenie ich kompetencji w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Ze wsparcia psychiatry dziecięcego już po raz ostatni skorzystać będą mogli rodzice, opiekunowie prawni i sami uczniowie placówek objętych wsparciem SCWEW.

Niezwykle ważnym wydarzeniem jakie czeka nas w VII etapie będzie konferencja podsumowująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wszystkich form wsparcia.

Skip to content