Terapia Metodą Warnkego i Bofeedback

cze 13, 2022 | Dla rodziców

Dla kogo przeznaczone są Terapia Biofeedback i Terapia Metodą Warnkego?

W wypożyczalni SCWEW dostępne są specjalistyczne sprzęty, mające ułatwić nauczycielom pracę z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a samym uczniom pomóc w niwelowaniu niektórych deficytów i wspomóc ich w doskonaleniu różnych kompetencji. O tyle, ile zastosowanie programów komputerowych czy sprzętu do zajęć
z elementami integracji sensorycznej jest powszechnie znane, rozumiane i nie wymaga szczegółowych wyjaśnień, tak co dokładnie jednak ma poprawić np. terapia Biofeedback, lub dla kogo konkretnie dedykowana jest terapia Metodą Warnkego bywa już bardziej skomplikowane. Pragniemy wyjaśnić te wątpliwości i przybliżyć nieco zastosowanie tych dwóch niezwykle pomocnych w pracy terapeuty narzędzi.

Otóż Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to nieinwazyjna metoda terapii, która polega na dostarczaniu danej osobie informacji zwrotnej o jej stanie fizjologicznym. Specjalistyczny sprzęt pobierający dane z czujników w czasie rzeczywistym monitoruje zmiany fizjologiczne organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu można nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni).

Biofeedback jest skuteczną metodą terapeutyczną dla dzieci i dorosłych umożliwiającą poprawę m.in.: działania pamięci i koncentracji, funkcjonowania w stresie, regulacji emocji, opanowywania stresu i lęku. Wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z:

 • Trudnościami w nauce
 • ADHD, ADD
 • Dysleksją
 • Depresją
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Nadmiernym stresem
 • Zaburzeniami snu
 • Zaburzeniami koncentracji
 • Uzależnieniami

Trening Biofeedback wykorzystywany jest również w badaniach naukowych oraz terapii osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. sportowców, menadżerów).

Terapia Metodą Warnkego

Jej twórcą jest Fred Warnke – niemiecki ekspert z dziedziny komunikacji, wynalazca, który udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać stosując odpowiedni trening. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi dyslektycznymi, opracował więc metodę diagnozowania i treningu funkcji podstawowych poprzez 14 kroków. Jego celem była pomoc dzieciom, mającym trudności w nauce/w klasie.

Terapia metodą Warnkego przeznaczona jest głównie dla osób:

 • z APD – zaburzeniami przetwarzania słuchowego, którzy borykają się często z takimi problemami jak:
  • problemy z zapamiętaniem zadań (złożonych z kilku etapów),
  • potrzeba większej ilości czasu, aby rozpoznać i przetwarzać usłyszane informacje,
  • częste problemy behawioralne, problemy językowe (np. problemy z rozwojem słownictwa u dzieci, rozumieniem języka, nauki nowego języka)
  • trudności z przeliterowaniem słowa, zrozumieniem tekstu,
  • trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań, zapamiętywaniu ciągów słownych oraz syntezowaniu sylab i głosek w wyrazie.
 • afazją – zaburzeniem funkcji językowych powstałym w wyniku uszkodzenia mózgu.
 • dysleksją – zaburzeniem, którego główną cechą są specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania, lub osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
 • trudnościami w nauce,
 • mających problemami w nauce czytania i pisania,
 • z trudnościami w lateralizacji,
 • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),

Metoda Warnkego jest skuteczna także w terapii osób jąkających się oraz chcących usprawnić: umiejętność czytania i pisania oraz  funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze).

Skip to content