„CODA – Inność nierozpoznana”

„CODA – Inność nierozpoznana”

W dniu 20.04.2023r. Zespół SCWEW brał udział w Konferencji zorganizowanej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu pt.: „CODA – inność nierozpoznana”. KODA (Kids of deaf adults) to dzieci (w...
Skip to content