Szkolenie kadr

kwi 13, 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo,                       

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach dla kadr kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych w ramach projektu pn. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z organizacją i realizacją edukacji włączającej.  Całość szkolenia realizowana będzie on-line. Szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). 

Spotkania on-line, o łącznej liczbie 30 godzin, będą realizowane podczas dwóch zjazdów za pośrednictwem platformy ZOOM. Zakres tematyczny szkolenia przedstawia się następująco:
ZjazdLiczba godzin dydaktycznychTreści merytoryczne
I15Edukacja włączająca jako
edukacja wysokiej jakości
dla wszystkich osób uczących się
– tworzenie warunków w przedszkolach,
szkołach i placówkach
Ocena funkcjonalna
w praktyce edukacyjnej
- od identyfikacji zasobów
do procesu wsparcia
Praca z klasą ze zróżnicowanymi
potrzebami edukacyjnymi
– tworzenie warunków oraz nadzór
w tym zakresie nad szkołami
i placówkami
Współpraca z nauczycielami
i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki
oraz z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi
i innymi placówkami wspomagającymi
działania szkół – tworzenie warunków
do współpracy i zapewnianie wsparcia
II15Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
i współpraca z organem prowadzącym
jako element jakościowego rozwoju
wsparcia dzieci i młodzieży
Przepisy prawa oświatowego
w zakresie organizacji
i realizacji wsparcia dzieci
i młodzieży w systemie oświaty
oraz zadań nadzoru pedagogicznego
i organu prowadzącego
przedszkole/szkołę w tym obszarze.
Wybrane akty prawa międzynarodowego
Działania środowiskowe
na rzecz edukacji włączającej
Współpraca organu nadzoru
pedagogicznego z jednostkami
samorządu terytorialnego
w zakresie wspierania wdrażania
edukacji włączającej na danym
terenie (podsumowanie)
Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy spotkań on-line dla dwóch grup szkoleniowych:
GRUPA IGRUPA II
I zjazdII zjazdI zjazdII zjazd
20 kwietnia 2022
od 15.30 do 19.25
27 kwietnia 2022
od 8.00 do 11.55
4 maja 2022
od 8.00 do 11.55
11 maja 2022
od 8.00 do 11.55
21 kwietnia 2022
od 8.00 do 11.55
28 kwietnia 2022
od 8.00 do 11.55
5 maja 2022
od 8.00 do 11.55
12 maja 2022
od 8.00 do 11.55
22 kwietnia 2022
od 8.00 do 11.55
29 kwietnia 2022
od 15.30 do 19.25
6 maja 2022
od 8.00 do 11.55
13 maja 2022
od 8.00 do 11.55

Zapisy na szkolenie prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego:

Skip to content