Szkolenia z obsługi sprzętu

kwi 8, 2022 | Aktualności

Rozpoczynamy szkolenia z obsługi sprzętu specjalistycznego!

Szkoleniem z prowadzenia diagnozy i terapii Metodą Warnkego rozpoczęliśmy cykl szkoleń z obsługi sprzętu specjalistycznego dla kadry placówek objętych wsparciem.

W szkoleniu wzięło udział 9 osób – pracowników szkół i przedszkola z Brzegu Dolnego, Wołowa i Wińska. Prowadząca – pani Agnieszka Olszewska – psycholog, neurologopeda, terapeuta, nauczyciel nauczania początkowego, założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej LILAVATI w Żarach najpierw wprowadziła uczestników w temat automatyzacji, a następnie bardzo szczegółowo przedstawiła zasady i sposoby wykorzystania sprzętu dostępnego w Wypożyczalni SCWEW do przeprowadzania diagnozy a następnie terapii Metodą Warnkego.

Ćwiczenia praktyczne obejmowały obsługę urządzeń Audio4Lab oraz Brain Boy, a także wszystkich akcesoriów dodatkowych tj. m.in. wskaźnik fiksacji oka, czy książkowy test widzenia stereoskopowego. Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć balansowanie ze specjalnym drążkiem, czy przeprowadzić testy przesiewowe za pomocą testów krzyżowego i plamkowego.

Uczestnicy poznali również tajniki treningu lateralnego i mogli przećwiczyć go na sobie. Zaświadczenia pozyskane na zakończenie szkolenia uprawniają uczestników do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie. Dzięki temu metoda ta trafi do placówek objętych wsparciem, gdzie zostanie wykorzystana do pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Skip to content