Szkolenia uzupełniające

sty 31, 2023 | Aktualności

Szkolenia uzupełniające dla kadry SCWEW

W styczniu i lutym bieżącego roku lider, eksperci, specjaliści oraz koordynatorzy SCWEW
w Brzegu Dolnym biorą udział w zaplanowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji szkoleniach uzupełniających dla kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą z całej Polski. Dwudniowe szkolenia odbywają się stacjonarnie w Sulejówku
i obejmują tematykę:

  • Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny
  • Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?
  • Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?
  • Współnauczanie – co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej
  • Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia
  • Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami
  • Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych

Zaplanowane propozycje tematyczne służą podnoszeniu kompetencji i umiejętności kadry SCWEW. Mają na celu wyposażenie uczestników w narzędzia do udzielania jeszcze skuteczniejszej pomocy placówkom objętym wsparciem. Dzięki udziale w w/w formach doskonalenia, towarzyszącym im dyskusjom, wymianie doświadczeń z zespołami z innych SCWEW z całej Polski, oraz pozyskanej wiedzy będziemy mogli podnieść jakość świadczonego w ramach działań SCWEW wsparcia.

Skip to content