Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla województwa dolnośląskiego

27 kwietnia zespół SCWEW uczestniczył w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym dla województwa dolnośląskiego, które odbyło się w formie online. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu działalności SCWEWów z różnych perspektyw – poczynając od perspektywy Ośrodka Rozwoju Edukacji, organów sprawujących nadzór pedagogiczny, poprzez organy prowadzące, po spostrzeżenia i refleksje samej kadry SCWEW. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wypowiedzi przedstawicieli w/w instytucji z powiatu Wołowskiego i Wrocławia, jak również Dyrektora ORE – pana Tomasza Madeja i pani wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, posłanki na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Celem spotkania było zachęcenie innych powiatów i placówek specjalnych do tworzenia w swoich miastach/strukturach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, ukazując ich działania i korzyści z nich płynące.

Skip to content