Rozpoczynamy VI etap działalności!

sty 7, 2023 | Aktualności

Rozpoczynamy VI etap działalności!

Wraz z początkiem nowego roku 2023, zespół SCWEW rozpoczął realizację zaplanowanych na VI już etap działalności SCWEW zadań. Wszystkie zadania, podobnie jak w minionych etapach sprzyjać będą budowaniu przyjaznego środowiska dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszeniu jakości edukacji włączającej w placówkach objętych wsparciem SCWEW z terenu powiatu wołowskiego.

W ofercie dla kadry placówek znajdą się szkolenia i warsztaty, tematyka których będzie odpowiadała indywidualnym potrzebom każdej z nich. Kolejne grupy nauczycieli będą mogły wziąć udział w spotkaniach superwizji edukacyjnej, która jest metodą wspierania rozwoju osobistego, zawodowego i warsztatu pracy, a która  polega na wymianie doświadczeń, analizie trudności, odnajdywaniu istoty problemu oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem w placówkach odbywać się będą działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podejmowania przez pracowników szkół i przedszkola działań interwencyjnych, jak również indywidualne lub grupowe konsultacje eksperckie dla nauczycieli i specjalistów, podczas których eksperci SCWEW będą odpowiadać na bieżące zgłaszane trudności i problemy. Dla kadry placówek zorganizowane zostaną kolejne spotkania w utworzonej w minionym etapie sieci współpracy i samokształcenia. Również dla dyrektorów szkół oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej odbędzie się, jak co etap 27 zaplanowanych konsultacji.

Na zajęcia modelowe w rozpoczynającym się etapie ponownie zaprosimy Państwa do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych oraz naszych partnerów: Zespołu szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Na terenie placówek objętych wsparciem z kolei, zajęcia modelowe prowadzić będzie zatrudniony w SCWEW metodyk.

Rodzice uczniów będą mogli skorzystać z ustalonych wg. harmonogramu konsultacjach, które prowadzić będą członkowie Zespołu oraz eksperci SCWEW. Na to wsparcie specjalistyczne przeznaczone zostanie aż 36 godzin. Dodatkowo w Lubiążu i Wińsku odbędą się dla chętnych grup dwa cykle warsztatów „Szkoła dla Rodziców”.

Swoje konsultacje kontynuować będzie psychiatra dziecięcy, natomiast uczniowie placówek objętych wsparciem będą mogli uczestniczyć także w zajęciach z logopedą, zajęciach grupowych prowadzonych przez terapeutę uzależnień, grupowych zajęciach z Treningu Umiejętności Społecznych, konsultacjach psychologa, oraz diagnozie i terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy zarówno nauczycieli, specjalistów jak i rodziców i uczniów placówek objętych wsparciem do korzystania z naszej oferty. Szczegółowy harmonogram wszystkich konsultacji i działań doradczo – szkoleniowych dostępny jest w zakładkach: Dla Nauczycieli i Dla Rodziców.

Skip to content