Publikacja „MOW jako SCWEW”

cze 15, 2023 | Aktualności

Zbliżamy się do końca pilotażowego projektu, a zgodnie z jego założeniami w 7 etapie działalności SCWEW jako podsumowanie realizowanych zadań powstaje Publikacja, w której opisany będzie dorobek SCWEW w Powiecie Wołowskim. W Publikacji  pt: „MOW jako SCWEW, czyli o tym jak wychowywać, współpracować, wskazywać drogę, wspierać, nie wykluczać i włączać… – dlaczego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest odpowiednim miejscem dla Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą” przedstawione zostaną wszystkie działania, które realizowane były w trakcie trwania pilotażu i ich efekty. Zawarte zostaną również wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, a przede wszystkim udowodniona będzie postawiona teza, jako że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest idealnym miejscem dla powstania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Publikacja ukaże się niebawem i już teraz zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Martyna Józefowicz – Stodulska  

Skip to content