Promowanie idei edukacji włączającej SCWEW

wrz 30, 2022 | Aktualności

Promowanie idei edukacji włączającej w Placówkach objętych wsparciem SCWEW

W 4 etapie zgodnie z harmonogramem w każdej z placówek objętych wsparciem odbyła się Rada szkoleniowa, mająca na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkola/szkół w zakresie edukacji włączającej. Podczas spotkań wykorzystując przygotowaną na ten cel prezentację multimedialną przedstawiono i omówiono:
• zasady organizacji przedszkola/szkół włączających,
korzyści dla placówek z tworzenia klimatu służącego włączaniu,
konieczność podejmowania i realizowania przez placówki działań wspierających dzieci/uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Działanie promowało ideę edukacji włączającej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia:

Skip to content