Profil nauczyciela edukacji włączającej

lip 15, 2022 | Dla nauczycieli

Profil nauczyciela edukacji włączającej

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami (European Agency for Development in Special Needs Education 2012) wydała publikację będącą podsumowaniem projektu ”Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej (TE4I)” pt. : PROFIL NAUCZYCIELA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.

„Projekt Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej (TE4I – z j. ang. – Teacher Education for Inclusion) miał odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pierwszy etap kształcenia nauczycieli przygotowuje ich do prowadzenia edukacji włączającej. Celem tego trwającego trzy lata projektu było określenie podstawowych umiejętności i zakresu wiedzy, a także postaw i wartości, jakie powinien prezentować każdy rozpoczynający pracę nauczyciel, niezależnie od wykładanego przedmiotu, specjalizacji, nauczanej grupy wiekowej czy też typu placówki, w której znajdzie zatrudnienie. W prace nad dokumentem zaangażowanych było pięćdziesięciu pięciu ekspertów z 25 krajów (…) W skład grupy eksperckiej weszli także przedstawiciele władz odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli i edukację włączającą, jak również wykładowcy kierunków pedagogiki ogólnej i specjalnej.

PROFIL NAUCZYCIELA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ zakłada istnienie czterech podstawowych wartości związanych z procesem nauczania i uczenia się. Mają one doniosłe znaczenie dla pracy wszystkich nauczycieli w placówkach włączających. Są to:

  1. Docenianie różnorodności – różnice pomiędzy uczniami uznaje się za zaletę i czynnik sprzyjający edukacji.
  2. Wspieranie wszystkich uczniów – nauczyciele spodziewają się, że każdy uczeń dokona znaczących postępów w nauce.
  3. Nastawienie na współpracę – wszyscy nauczyciele uznają zasadniczą rolę pracy zespołowej i współdziałania.
  4. Indywidualny rozwój zawodowy – nauczanie opiera się na uczeniu się; nauczyciele biorą na siebie odpowiedzialność uczenia się przez całe życie.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem:

LINK

 

Źródło: Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. PROFIL NAUCZYCIELA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-Teachers-PL.pdf  (dostęp: 15.07.2022)
Skip to content