Pokochaj autyzm

kwi 25, 2022 | Aktualności

Kampania społeczna – POKONAJ – POKOCHAJ AUTYZM

Kwiecień jest miesiącem, w którym w sposób szczególny szerzona jest wiedza na temat autyzmu. Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym dotykającym wg szacunków ok. 1 % społeczeństwa. Niezmiernie ważnym zadaniem jest zatem uświadomienie szerokiej grupie odbiorców, jak wielki wpływ ma nasza wiedza na temat autyzmu na funkcjonowanie dziecka i dorosłego z autyzmem. Szczególną datą jest 2 kwietnia, ustanowiony przez OZN jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Rokrocznie Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie realizuje kampanię informacyjną kierowaną do społeczności lokalnej organizując Tydzień Świadomości Autyzmu, w tym roku z uwagi na rozpoczęcie działalności Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Powiecie Wołowskim – była możliwość wspólnymi siłami zorganizowania kampanii społecznej na szerszą skalę.

   W dniach 28 marca – 2 kwietnia szkoły zdominował kolor niebieski, będący symbolem autyzmu. Od poniedziałku trwały przygotowania do obchodów wyjątkowego święta. W środę 30 marca w murach Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych zagościli wraz z trenerem p. Radosławem Sroką uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym, aby wspólnie z uczniami szkoły specjalnej rozegrać mecz i wziąć udział w przygotowanych aktywnościach. W czwartek czekał na uczniów dalszy ciąg atrakcji – uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych na szkolnej sali seansach kina sferycznego, brali udział w profesjonalnej sesji fotograficznej wykonanej przez Beatę Gawlik oraz wspólnie z młodzieżą z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym pod artystyczną opieką Pani Doroty Wiśniowskiej stworzyli na płótnach niebieskie obrazy. Wspierali nas również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, którzy przygotowywali dla nas poczęstunek.

Piątek, 1 kwietnia był dniem podsumowującym kampanię. W murach Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych zgromadzili się zaproszeni goście, m.in. uczniowie z placówek objętych wsparciem SCWEW, przedstawiciele Powiatowego Centrum Edukacji i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, włodarze Powiatu oraz społeczność lokalna. Był czas na obejrzenie filmu nt. kampanii oraz zjedzenie niebieskiego tortu. Na przekór zimnej, śnieżnej i wietrznej aurze uczestnicy z gorącym przesłaniem „Zaświeć się na niebiesko… Zaświeć światło w swoim sercu…” rozpoczęli, w asyście Policji i służb medycznych przemarsz ulicami miasta do Zamku Piastowskiego. Przed siedzibą Starostwa Powiatowego zostały wypuszczone w niebo niebieskie balony symbolizujące  to wydarzenie.

W tym roku w finale realizacji kampanii zjednoczyły się placówki i instytucje wspierające osoby o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i działające w ramach Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Brzegu Dolnym. Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Wołowie rozstawiono stoiska i została zaprezentowana oferta powiatowych instytucji i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z ich ofertą i podjąć przygotowane aktywności wybrane z oferty ich codziennych form terapii wykorzystywany w tych placówkach – szczególne jest to, że uczniowie szkół objętych wsparciem, mogli zabrać ze sobą przygotowane prace, które będą im przypominać o autyzmie. Nauczyciele natomiast mieli możliwość zobaczenia alternatywnych form pracy z uczniem z autyzmem i skorzystania z przygotowanych broszur informacyjnych. Społeczność lokalna została wdrożona do tematu uczniów/dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i istotą wspierania i włączania wszystkich do systemu edukacji. Była to niezwykle ważna chwila, gdyż wszyscy uczestnicy byli równi – zjednoczeni. Wyjątkowo zimną aurę można było ocieplić korzystają z ciepłego poczęstunku oraz słodkich przysmaków.

Skip to content