Podnoszenie kompetencji

maj 6, 2022 | Aktualności

Podnoszenie kompetencji kadry placówek objętych wsparciem SCWEW

W wypożyczalni SCWEW dostępny jest sprzęt specjalistyczny, dedykowany dzieciom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Należy do niego m.in. Eye tracker oraz sprzęt do terapii EEG Biofeedback. Chcąc zapewnić dzieciom możliwość z nich korzystania, organizujemy kolejne szkolenia dla kadry placówek objętych wsparciem SCWEW z obsługi właśnie tych sprzętów.

W dniach 22-24 kwietnia uczestnicy szkolenia EEG Biofeedback zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności do prowadzenia terapii Biofeedback, która rekomendowana jest przede wszystkim dla osób zmagających się z m.in.: zaburzeniami koncentracji, trudnościami w nauce, dysleksją, ADHD czy nadmiernym stresem. Dostępne w wypożyczalni zestawy do terapii Biofeedback pozwolą na objęcie nią uczniów ze szkół ogólnodostępnych, którzy wcześniej nie mieli takiej możliwości.

25 kwietnia kolejna grupa uczestników odbyła szkolenie „EYE tracking w edukacji”, podczas którego oprócz teoretycznych informacji dotyczących charakterystyki poszczególnych eye trackerów, nauczyła się również nimi posługiwać oraz finalnie opracować i przeprowadzić indywidualny trening uwagi wzrokowej, przeszukiwania pola widzenia i precyzyjnego wodzenia wzrokiem za pomocą gier i aktywności.

Uczestnicy szkoleń, nabywając uprawnienia do prowadzenia różnych terapii z użyciem sprzętu specjalistycznego dostępnego w Wypożyczalni SCWEW mogą prowadzić je w swoich placówkach, dzięki czemu nie ma potrzeby zatrudniania w nich dodatkowych specjalistów z zewnątrz. SCWEW ma za zadanie wspierać w ten sposób kadrę placówek, dając jej narzędzia do pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, podnosząc tym samym jej kompetencje.

Skip to content