Ostatnie rady pedagogiczne

cze 18, 2023 | Aktualności

Ostatnie rady pedagogiczne w placówkach objętych wsparciem SCWEW

W ostatnim etapie działalności SCWEW w dziewięciu placówkach objętych wsparciem odbyły się rady pedagogiczne, służące promowaniu edukacji włączającej. Podczas rad podsumowywano udzielane przez Centrum wsparcie, ze wskazaniem korzyści, jakie przyniosły wszystkie działania SCWEW na terenie szkół i przedszkola. Wart podkreślenia jest fakt, iż zarówno kadra placówek, jak i członkowie Zespołu SCWEW zgodnie stwierdzili, iż zakończenie projektu z pewnością nie oznacza zakończenia współpracy między placówkami specjalnymi i ogólnodostępnymi w Powiecie Wołowskim. Działania podejmowane przez Zespół SCWEW podczas 20 miesięcy trwania projektu pilotażowego i ich odbiór w placówkach objętych wsparciem, jak również środowisku lokalnym pokazał bowiem, że zadanie Centrum, jakim od początku było wspólne budowanie przyjaznego środowiska edukacji włączającej w powiecie Wołowskim ma już twarde i solidne podstawy.

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content