Nowa kadra

sty 11, 2022 | Aktualności

Mamy zaszczyt przedstawić nowych członków Naszego Zespołu.

Reagując na potrzeby rodziców i uczniów  oraz nauczycieli dotyczące wsparcia i pomocy przy występujących trudnościach w różnorodnych obszarach pracy z dzieckiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, zaprosiliśmy do Naszego Zespołu wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w szkolnictwie specjalnym/pracy z dzieckiem. Nasz Zespół wzbogacił się i dzięki temu możemy działać na większą skalę. W dniu 10.01.2022r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie, podczas którego wspólnie zaplanowaliśmy Nasze kolejne działania.

 

Przedstawiamy Państwu:

 

mgr Henryka Rewak

Wykształcenie: pedagog specjalny, resocjalizacja i poradnictwo rodzinne, pedagogika lecznicza, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą

Pani Henryka na co dzień zajmuje się pracą z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami psychicznymi, uzależnianiami oraz trudnościami w zachowaniu jako Dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu. W ramach stacjonarnych konsultacji  z rodzicami i uczniami podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz udzieli fachowej pomocy. Dodatkowym atutem są jej kompetencje w poradnictwie rodzinnym. Współpracować ona będzie również z kadrą pedagogiczną i zarządzającą placówek objętych wsparciem, dzieląc się wskazówkami z zakresu pracy z dzieckiem/uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W trakcie spotkań konsultacyjnych udzieli informacji dotyczących rozwiązań organizacyjnych oraz dotyczących dobrych praktyk.

 

mgr Ewa Budzińska

Wykształcenie: socjologia w zakresie komunikacji społecznej i badania rynku, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, organizacja i zarządzania oświatą, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Pani Ewa posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie specjalnym. Pomogła wielu swoim uczniom wspierając ich nie tylko w rozwoju, ale również funkcjonowaniu społecznym. Jest w pełnej gotowości do spotkań konsultacyjnych z rodzicami i uczniami.

Wesprze ona kadrę pedagogiczną poprzez prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz doradczych w zakresie prowadzenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej i doboru sprzętu specjalistycznego. Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, co umożliwia doradzanie kadrze zarządzającej w obszarze rozwiązań organizacyjnych.

 

mgr Dagmara Głuszczyńska

Wykształcenie: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

Pani Dagmara jest nauczycielem z wieloletnią praktyką w pracy z dzieckiem. Podzieli się z rodzicami radami dotyczącymi właściwych oddziaływań wychowawczych oraz możliwych dróg szybkiego reagowania przy występujących trudnościach i możliwościach skorzystania z pomocy właściwych specjalistów.

Pracuje ona również na stanowisku metodyka, w związku z tym będzie miała możliwość podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z kadrą pedagogiczną szkół/placówek objętych wsparciem podczas zajęć modelowych, konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli oraz prowadzenia zajęć doradczo – szkoleniowych. Przekaże wypracowane przez lata rozwiązania dydaktyczne.

 

mgr Patrycja Dylewicz-Juścińska

Wykształcenie: oligofrenopedagogika; surdopedagog, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Pani Patrycja wesprze Zespół SCWEW głównie podczas konsultacji dla rodziców oraz dzieci/uczniów. Będzie pełniła dyżury stacjonarne oraz telefoniczne. Istnieje również możliwość odwiedzenia jej w miejscu pracy – Zespół Szkół Specjalnych i  Placówek Oświatowych w Wołowie, gdzie będzie mogła zademonstrować specjalistyczny sprzęt oraz metody i formy pracy, które wykorzystuje w pracy z uczniem/dzieckiem.

Ponadto chętnie będzie udzielała porad dla kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i Aspergerem oraz pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 

mgr Weronika Żuławińska

Wykształcenie: pedagogika, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową, nadzór pedagogiczny

Pani Weronika to specjalista, który w głównej mierze wesprze kadrę zarządzającą przedszkoli/szkół objętych wsparciem SCWEW. Wykorzysta swoją bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na stanowisku dyrektora szkoły specjalnej, a następnie wizytatora nadzorującego i wspierającego przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jej potencjał zostanie wykorzystany przy konsultacjach eksperckich dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej w obszarze rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych placówki. Ponadto będzie udzielać porad nauczycielom poprzez spotkania indywidualne lub grupowe i prowadzić działania doradczo – szkoleniowe.

Skip to content