Modelowa lekcja języka angielskiego

paź 21, 2022 | Aktualności

Modelowa lekcja języka angielskiego realizowana w ramach SCWEW

W ramach współpracy Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą  w Brzegu Dolnym, zaplanowano lekcje modelowe dla nauczycieli szkół objętych wsparciem SCWEW. W dniu 19.10.2022 na terenie ZSS w Lubiążu nauczycielka Pani Katarzyna Kownacka przeprowadziła modelową lekcję języka angielskiego. Obserwatorami lekcji byli nauczyciele ZSZ w Brzegu Dolnym( 3osoby) oraz ZSP w Lubiążu (2osoby) oraz  dyrektor placówki. Pani Kasia w bardzo ciekawy sposób przekazała koleżankom formy i metody pracy w zróżnicowanej grupie uczniów II klasy LO. Temat lekcji : ,,On screenvocabulary and speacing’’. Lekcja była bardzo ciekawa zarówno dla uczniów jak i osób  obserwujących. Z analizy  ankiet ewaluacyjnych, które wypełnili goście  wynika, iż Panie skorzystają z proponowanych metod pracy oraz wykorzystają pomoce i narzędzia udostępnione przez Panią Kasię.

Projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Skip to content