Międzynarodowa Konferencja ORE

lip 15, 2022 | Aktualności

Międzynarodowa Konferencja ORE: Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

W dniach 12-13 lipca 2022 r. członkowie naszego Zespołu SCWEW – p. Beata Borowska – Podsiadła, p. Henryka Rewak, p. Martyna Józefowicz – Stodulska i p. Aleksandra Stańczak, oraz przedstawiciele Powiatu Wołowskiego – p. Janusz Dziarski – Starosta Wołowski oraz p. Katarzyna Fęglerska – kierownik wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych uczestniczyli w międzynarodowej konferencji Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej, która odbyła się w Warszawie.

Wydarzenie poświęcone było podsumowaniu półmetka pilotażowej działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Polsce oraz zaprezentowaniu roli, zadań i działalności powstałych SCWEW, jako istotnego elementu systemu wspierającego zapewnienie edukacji wysokiej jakości dla wszystkich.

Zaproszonych gości uroczyście powitała pani wiceminister Marzena Machałek – Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która od początku zaangażowana jest w proces budowania specjalistycznego wsparcia i koordynuje działania związane z utworzeniem SCWEW.  Wicedyrektor ORE – pani Marzenna Habib, witając uczestników spotkania, podkreśliła ważną rolę działań Ośrodka Rozwoju Edukacji w procesie budowania specjalistycznego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów oraz wystąpień specjalistów, profesorów oraz ludzi zaangażowanych w budowanie środowiska włączającego, promujących i propagujących ideę edukacji włączającej w Polsce i za granicą m.in. prof. dr hab. Zenona Gajdzicy i prof. Grzegorza Szumskiego. Głównymi tematami wystąpień były: Współczesne tendencje w rozwoju edukacji włączającej w ujęciu międzynarodowym, formy wspierania nauczycieli edukacji włączającej – doświadczenia i rozwiązania w wybranych krajach, a także rola wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz rozwijania włączających systemów edukacji krajów europejskich – rekomendacje wynikające z analizy rozwiązań międzynarodowych i partnerskiej wymiany doświadczeń.

W drugim dniu konferencji odbyły się  warsztaty związane z tematyką edukacji włączającej, zarówno w kontekście pracy, roli i zadań, jak i profilu nauczyciela w szkole włączającej oraz jego pracy w grupie/klasie zróżnicowanej.

Skip to content