Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

paź 21, 2022 | Dla nauczycieli, Dla rodziców

22 października przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania (nazywanyrównież Światowym Dniem Osób Jąkających). Ustanowiony został w lipcu 1988r. podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesurgu. Celem dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób jąkających się oraz propagowanie wiedzy na temat jąkania. Symbolem obchodów dnia osób jąkających się jest wstążka w kolorze morskiej zieleni.

Czas kiedy pojawia się jąkanie u dzieci czyli zaburzenia płynności mowy to okres między 2 a 5 rokiem życia. Wiele dzieci, które w tym czasie zaczyna się jąkać, może przestać się jąkać samoistnie, natomiast część z nich upora się z jąkaniem tylko i wyłącznie z pomocą terapeuty. Mówi się, że jąkanie jest zaburzeniem wieloczynnikowym o bardzo silnej podbudowie neurofizjologicznej, że jest to zaburzenie neuro rozwojowe, które może, ale nie musi być dziedziczone. Komponent genetyczny jest stale sprawdzany- badany.

Jąkanie jest poważnym problemem, które w wielu przypadkach może przyczynić się do niskiej samooceny, braku wiary we własne siły, strachu przed wchodzeniem w interakcje oraz depresji. Osoby jąkające niezwykle łatwo izolują się od społeczeństwa, ponieważ bardzo często są źle przyjmowane przez nieuświadomionych w tym względzie innych ludzi. Osoby jąkające mogą mieć problemy z najprostszymi czynnościami związanymi z komunikacją werbalną – choćby rozmowy telefoniczne, zakupy w sklepie, załatwienie spraw urzędowych.

Gdzie osoby jąkające się, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą szukać fachowej pomocy?

Najprostszym sposobem jest zgłoszenie się po pomoc do logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej Poradni Logopedycznej, która w swojej ofercie proponuje pomoc osobom jąkającym się. W Polsce funkcjonuje również kilka specjalistycznych ośrodków terapii jąkania, w których logopedzi pracują z osobami mówiącymi niepłynnie, stosując różnorodne metody terapeutyczne. Chcąc spełnić potrzeby osób jąkających się, oferują coraz bogatszy wachlarz nowatorskich metod i form terapii tego zaburzenia. Pacjenci mogą otrzymać w nich profesjonalną i efektywną pomoc ze strony wysoko wykwalifikowanych terapeutów mowy.

Zachęcam Państwa do wysłuchania audycji radiowej, podczas której dr hab. Katarzyna Węsierska (pedagog, logopeda, trener emisji głosu, wykładowca akademicki) mówi o przyczynach i skutkach jąkania się oraz o pomocy na jaką mogą liczyć w Polsce osoby jąkające się. Link do audycji zamieszczony jest poniżej:

Polskie Radio – Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

Skip to content