Konsultacje eksperckie

lut 4, 2022 | Aktualności

W okresie od 17 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. w przedszkolu i szkołach objętych wsparciem przeprowadzono konsultacje eksperckie. Na konsultacjach obecne były po 2 osoby z ramienia SCWEW, w zależności od placówki były to:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym – Patrycja Dylewicz-Juścińska, Aleksandra Stańczak;
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym – Weronika Żuławińska, Aleksandra Stańczak;
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym – Weronika Żuławińska, Aleksandra Stańczak;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie – Ewa Budzińska, Agata Orkisz;
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu – Henryka Rewak, Aleksandra Stańczak;
  • Szkoła Podstawowa w Wińsku – Dagmara Głuszczyńska, Aleksandra Stańczak;
  • Przedszkole Samorządowe w Wińsku – Dagmara Głuszczyńska, Aleksandra Stańczak;
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  w  Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – Henryka Rewak, Aleksandra Stańczak;
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie – Ewa Budzińska, Agata Orkisz.

W konsultacjach uczestniczyli dyrektorzy przedszkola i szkół objętych wsparciem oraz specjaliści zatrudnieni w tych placówkach – najczęściej byli to psycholog i pedagog szkolny. W trakcie spotkań członkowie Zespołu SCWEW przedstawili raporty z diagnozy pogłębionej przeprowadzonej w danej placówce. Mówili również o zgłoszonych przez pracowników przedszkola/szkoły potrzebach w zakresie działań prowadzonych w ramach projektu oraz  trudnościach dotyczących pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Ponadto, specjaliści SCWEW przedstawili pracownikom przedszkola/szkoły propozycje rozwiązań występujących trudności. Spotkanie konsultacyjne było również okazją do zadawania pytań przez dyrektorów i specjalistów z placówek objętych wsparciem. Najczęściej pytania dotyczyły metod pracy z konkretnymi dziećmi/uczniami
oraz planowanych działań w ramach SCWEW.

Skip to content