Konferencja inaugurująca projekt SCWEW

maj 23, 2022 | Aktualności

11 maja w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja inaugurująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka „Zjednoczeni w Różnorodności”.

Na zaproszenie gospodarzy konferencji: starosty wołowskiego Janusza Dziarskiego oraz dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych Beaty Borowskiej – Podsiadłej licznie odpowiedzieli przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, włodarze miast i pracownicy gmin Brzeg Dolny, Wołów i Wińsko, pracownicy instytucji, działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu Wołowskiego.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich gości, Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk zabierając głos, odczytał list, napisany do zgromadzonych przez panią wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzenę Machałek, posłankę na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Pani wiceminister wyraziła w nim uznanie dla pilotażowego projektu wdrażania modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą oraz zaznaczyła, iż projekt ten jest odpowiedzią na problemy rodziców, uczniów i nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych.

Życząc zespołowi SCWEW wraz z placówkami partnerskimi wspierającymi projekt, owocnej pracy oraz satysfakcji z podejmowanych działań, wyraziła jednocześnie nadzieję na powodzenie realizacji projektu, który według niej może zmienić oblicze polskiej szkoły i uczynić ją nie tylko nowocześniejszą, ale przede wszystkim odpowiadającą na realne potrzeby uczniów.

Podczas konferencji oprócz niezwykle ciekawego, wartościowego i pełnego humoru wystąpienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który do listu pani wiceminister Machałek dorzucił swoje cyt.: „trzy grosze”, wystąpienia Pana Starosty Janusza Dziarskiego, Pani Wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy, Pana Burmistrza Pawła Pirka, Pani Joanny Kuleszy reprezentującej Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech interesujących wykładów: pana profesora dr hab. Marka Konopczyńskiego, prekursora idei twórczej resocjalizacji pt.: „Współczesne problemy resocjalizacji nieletnich – mity, półprawdy i prawdy”, pani profesor dr hab. Małgorzaty Sekułowicz z AWF we Wrocławiu pt.: „Różnorodność edukacyjna: założenia teoretyczne a możliwości realizacji oraz pani doktor nauk medycznych Moniki Szewczuk – Bogusławskiej – dolnośląskiej konsultant w dziedzinie psychiatrii dziecięcej pt.: „Jak problemy współczesnego świata wpływają na stan psychiczny dzieci i młodzieży? – zaburzenia adaptacyjne, lękowe i depresyjne”.

W przerwach pomiędzy wystąpieniami w myśl idei twórczej resocjalizacji oraz edukacji włączającej na scenie swoje umiejętności prezentowała utalentowana uczennica Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu Zofia Skonieczna, która występowała w towarzystwie opiekuna zespołu muzycznego, nauczyciela muzyki pana Grzegorza Kucharczyka. Wzruszające interpretacje znanych utworów muzycznych w wykonaniu tego duetu na pewno zostaną uczestnikom konferencji w pamięci na długi czas.

Po przerwie na lunch zaprezentowany został zespół SCWEW. Lider Zespołu – pan Tomasz Więcław wraz z dyrektor ZPR – panią Beatą Borowską – Podsiadłą przedstawili zgromadzonym dotychczasowe, zrealizowane działania oraz zamierzenia projektu, jak również podkreślili znaczenie SCWEW dla edukacji lokalnej.

Podsumowaniem wydarzenia był panel dyskusyjny „Edukacja jutra…”, do udziału w którym moderator – pan profesor dr hab. Marek Konopczyński zaprosił przedstawicielki wydziałów Edukacji, których placówki biorą udział w pilotażu – panią Katarzynę Fęglerską – kierownik wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie, panią Małgorzatę Bołdyn  – naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz panią Monikę Myrdzio – Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Wińsko. W debacie nie mogło zabraknąć również Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka oraz gospodarza konferencji, pani Dyrektor ZPR Beaty Borowskiej – Podsiadłej.

Jednak zanim rozpoczął się panel dyskusyjny Pan profesor Marek Konopczyński zwrócił się do Pana Kuratora, Starosty Wołowskiego oraz Dyrektor ZPR w Brzegu Dolnym z propozycją nadania Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Certyfikatu Placówki Twórczej Resocjalizacji. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ dotychczas tylko jedna placówka resocjalizacyjna w Polsce takie wyróżnienie otrzymała.

Podczas panelu uczestnicy w odpowiedzi na kontrowersyjne początkowe pytanie pana Profesora „czym jest edukacja i czy filozofia edukacji w swojej najprostszej lekcyjnej formie nadal się sprawdza” odwoływali się do swoich życiowych doświadczeń i wspólnie w ciekawej, burzliwej dyskusji doszli do wniosku, że projekty takie jak pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą mogą być szansą na nowe lepsze edukacyjne jutro. Na podsumowanie dyskusji pan Kurator Roman Kowalczyk przywołując staroangielskie porzekadło „Jeżeli chcesz Johna nauczyć matematyki, musisz znać matematykę i Johna” podkreślił istotę komunikacji w budowaniu dobrych relacji w dzisiejszej, przyjaznej każdemu uczniowi, w tym uczniowi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi szkole.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji konferencji.

Martyna Józefowicz-Stodulska

Skip to content