Kolejne zajęcia modelowe w Placówkach

wrz 20, 2022 | Aktualności

Kolejne zajęcia modelowe w Placówkach

20 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołowie zostały przeprowadzone zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Lekcję matematyki w klasie 5a na temat: „Szacowanie wyników działań” przeprowadziła Pani Iwona Pisching – metodyk. Miały one na celu:

  • budowanie właściwych relacji w pracy w grupie,
  • elastyczne podejście do nauczania w zakresie treści podstawy programowej i metod pracy,
  • wspieranie procesu uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie.

Uczniowie mieli za zadanie kupić minimum 10 produktów i wydać kwotę najbardziej zbliżoną a najlepiej równą 100 zł. Klasa podzielona była na 4 osobowe zespoły. Każdy zespół dostał klej, nożyczki i gazetki reklamowe. Wszyscy uczniowie zaangażowali się w pracę, uczniowie liczyli, przeliczali, rachowali, zdrowo rywalizowali, a przy tym świetnie się bawili. Byli cały czas motywowani dobrym słowem i podpowiedziami. Są gotowi, żeby iść na prawdziwe zakupy.

Skip to content