Kodowanie na dywanie

cze 13, 2022 | Aktualności

13 maja w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku zostały przeprowadzone zajęcia modelowe w ramach III etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Lekcje w grupie 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków  na temat: „Kodowanie na dywanie” przeprowadziła Pani Iwona Pisching – metodyk. Miały one na celu:

  • rozwijanie logicznego myślenia i zdolności matematycznych,
  • kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji,
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespołach,
  • odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności,
  • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich

Kolorowe kubeczki, rekwizyty i mata do kodowania sprawiły, że dzieci były bardzo zaciekawione zajęciami i chętnie uczestniczyły we wszystkich aktywnościach.

Skip to content