IV etap działalności SCWEW za nami

wrz 30, 2022 | Aktualności

IV etap działalności SCWEW za nami

IV etap działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym obejmował czas od lipca do września 2022 roku. W związku z okresem wakacyjnym, który wliczał się w ten czas, a w którym nauczyciele i uczniowie prawie wszystkich placówek objętych wsparciem mieli wolne, większość zaplanowanych działań została przeniesiona do realizacji w miesiącu wrześniu, lub przesunięta na dalsze etapy. I tak w wakacje odbyło się kilka konsultacji dla rodziców uczniów różnych placówek, oraz spotkania ekspertów z kadrą szkół i przedszkola. Ze sprzętu specjalistycznego, dostępnego w Wypożyczalni SCWEW skorzystało Przedszkole Samorządowe w Wińsku, któremu najbardziej przypadła do gustu dająca wielorakie możliwości pracy podłoga interaktywna, z której podopieczni przedszkola korzystali praktycznie codziennie. Zajęcia z wykorzystaniem tego sprzętu oprócz frajdy z różnych form gier i zabaw interaktywnych, dawały dzieciom dodatkowo możliwość rozwijania koordynacji wzrokowo – ruchowej.Pozostałe dostępne w Wypożyczalni sprzęty zostały użyczone placówkom objętym wsparciem wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/23, dając tym samym nauczycielom tych placówek dodatkowe narzędzia do pracy z grupami zróżnicowanymi.

Aby umożliwić wykorzystywanie wszystkich pomocy dostępnych w Wypożyczalni, w lipcu odbyło się dodatkowe szkolenie dla kadry placówek objętych wsparciem.  Obecni na nim nauczyciele otrzymali certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii z wykorzystaniem urządzenia HEG Biofeedback. Z oferowanego wsparcia skorzystało 8 chętnych osób.Również w lipcu członkowie zepołu SCWEW uczestniczyli w międzynarodowej konferencji Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej, która odbyła się w Warszawie. Wydarzenie poświęcone było podsumowaniu półmetka pilotażowej działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Polsce oraz zaprezentowaniu roli, zadań i działalności powstałych SCWEW, jako istotnego elementu systemu wspierającego zapewnienie edukacji wysokiej jakości dla wszystkich.

 W ramach wsparcia specjalistycznego dla uczniów w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym odbył się cykl 12 spotkań z Treningu Umiejętności Społecznych. Każdą placówkę odwiedził ponownie terapeuta uzależnień, który podczas zajęć z uczniami demonstrował również formy pracy profilaktycznej nauczycielom. Kontynuowano również diagnozy uczniów pod kątem zaburzeń Integracji Sensorycznej, jak również zajęcia z logopedą. Lekcje modelowe dla uczniów placówek prowadziła we wrześniu pani metodyk. W IV etapie zrealizowano 80 godzin wsparcia specjalistycznego, natomiast pozostałe 160 godzin przesunięto na kolejny V etap tak, aby mogła skorzystać z niego większa liczba potrzebujących uczniów. Formy wsparcia wynikały z bieżących potrzeb uczniów z placówek objętych wsparciem, którym SCWEW wychodzi naprzeciw.

 Swoje konsultacje w IV etapie kontynuował psychiatra dziecięcy, którego wsparcie w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zespół SCWEW obejmował również w minionym okresie podczas konsultacji kompleksową pomocą rodziców uczniów wszystkich placówek.

W minionym etapie w każdej z placówek objętych wsparciem przeprowadzono radę szkoleniową  mającą na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w zakresie edukacji włączającej. Kolejną nowością były szkolenia dla placówek, których tematyka podyktowana była najpilniejszymi potrzebami, zgłoszonymi przez kadrę. I tak odbyło się 5 zaplanowanych form doskonalenia. W Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym odbyło się szkolenie: „Automatyzacja w uczeniu się. Dostosowanie form i metod do pracy z grupą zróżnicowaną” dla nauczycieli klas 1-3, w Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym: „Zachowania trudne uczniów”, w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołowie: „Dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów w klasie zróżnicowanej” dla nauczycieli klas 4-8, w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym: „Zaburzenia koncentracji uwagi u młodzieży – przyczyny, postępowania, terapie”, natomiast w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku: „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym”. Szkolenia miały formę otwartą i mogli w nich uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele ze wszystkich 9 placówek objętych wsparciem. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 80 nauczycieli z powiatu wołowskiego.

W ofercie poświęconej nauczycielom i kadrze zarządzającej placówek znalazły się ponownie konsultacje indywidualne dla dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej. Zrealizowano 9 konsultacji w wymiarze 27 godzin. Nauczyciele z placówek objętych wsparciem w dalszym ciągu korzystali z pomocy ekspertów i pracowników SCWEW podczas konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Tak jak w ubiegłym etapie dotyczyły one przede wszystkim doraźnej pomocy przy codziennej pracy nauczyciela, jak również doboru sprzętu specjalistycznego do potrzeb grup zróżnicowanych.

Ważnym wydarzeniem jest dołączenie do Zespołu SCWEW nowego członka w osobiepani Anny Włos pedagog Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Godzięcinie, która będzie kolejnym specjalistą ds. pedagogiki resocjalizacyjnej.

Wszystkie działania i ważne wydarzenia z życia SCWEW, jak również ciekawe materiały dla rodziców i nauczycieli na bieżąco zamieszczane są  na stronie internetowej naszego Centrum www.scwew-brzegdolny.pl, na którą serdecznie zapraszamy.

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content