Ekspert SCWEW na Konferencji ORE

lut 6, 2023 | Aktualności

Wystąpienie eksperta SCWEW Brzeg Dolny na międzynarodowej Konferencji ORE

W dniach 30-31.01.2023 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży pt.: „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”.

Temat konferencji był nam szczególnie bliski z uwagi na profil działalności Centrum, w którym to duży nacisk od samego początku kładziemy właśnie na wsparcie i pomoc dzieciom i młodzieży zmagającymi się z problemami psychicznymi. Nasz Zespół podczas wydarzenia reprezentowali Lider: Tomasz Więcław, ekspert ds. edukacji włączającej: Beata Borowska – Podsiadła oraz ekspert z zakresu pomocy uczniom z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami i chorobami przewlekłymi – Henryka Rewak.

Ogromnym wyróżnieniem okazał się być fakt, iż zaproszono nas do wystąpienia i podzielenia się stosowanymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami w pierwszym dniu wydarzenia. Ekspert SCWEW Henryka Rewak – dyrektor placówki partnerskiej, realizującej Projekt pilotażowy – Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu przy oddziałach psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu przedstawiła uczestnikom rolę naszego Centrum we wspieraniu szkół ogólnodostępnych pod kątem organizowania pomocy dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi. Podczas Konferencji poruszano również kwestie symptomów i przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego, kondycji psychicznej uczniów w kontekście konsekwencji epidemii i wojny, a co za tym idzie niezwykle ważnej roli specjalistów w procesie wspierania dzieci i młodzieży. W drugim dniu konferencji podczas spotkań warsztatowych poruszane były kwestie: Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkoły, roli szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych, oraz architektury dobrych emocji w szkole.

Skip to content