Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

mar 24, 2023 | Aktualności

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Zespół SCWEW chętnie dzieli się wiedzą i podejmuje dodatkowe działania promujące ideę edukacji włączającej. W ostatnim czasie zostaliśmy zaproszeni do udziału i wygłoszenia prelekcji podczas zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w dniu 23.03.2023 r. Konferencji z cyklu Edukacja Włączająca (Inkluzyjna): „Zobaczyć więcej – myślenie i działanie w szkole dla wszystkich”. W auli DODN we Wrocławiu prelekcję na temat zwiększania szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się, poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału wygłosiła ekspert ds. edukacji włączającej Beata Borowska – Podsiadła. Następnie szczegółowo o działalności naszego SCWEW, realizowanych zadaniach oraz założeniach edukacji włączającej i wdrażaniu jej idei w szkołach ogólnodostępnych opowiedziały: specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej – Agata Orkisz i ekspert ds. technologii wspomagających – Martyna Józefowicz – Stodulska.

Oprócz wystąpień członków naszego zespołu podczas wydarzenia o istocie projektowania integracyjnego w edukacji włączającej mówił dr Dariusz Socha – nauczyciel – konsultant DODN we Wrocławiu, a o kształceniu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami podczas zajęć praktycznych opowiadała pani Teresa Gronek – oligofrenopedagog, doradca zawodowy, trener pracy w Zespole Szkół Specjalnych Warszawie. Podczas konferencji o swoich osobistych doświadczeniach, trudnościach i znajdowaniu siły do ich pokonywania opowiadała również pani Anna Smolińska – mama Natalii – uczennicy z niepełnosprawnością ruchową, podopiecznej Fundacji SPINA ze szkoły ogólnodostępnej spod Wrocławia.

Skip to content