Działania interwencyjne

paź 10, 2022 | Dla nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji – przydatne materiały edukacyjne

Wychowanie i Profilaktyka

Procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 • Agresja i przemoc
 • Cyberprzemoc
 • Zachowania prowokacyjne
 • Próby samobójcze
 • Uzależnienia

Szkolny system przeciwdziałania trudnym sytuacjom wychowawczym

 1. Przyczyny zachowań trudnych:
  • Teoria
  • Kompetencje wychowawców i specjalistów
 2. Działania profilaktyczne:
  • Przyjazny klimat w szkole
  • Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole (sprawozdanie pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, wychowawców klas)
  • metody diagnostyczne: kwestionariusze socjometryczne, obserwacja, zachowań uczniów, miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do sytuacji trudnych  
 3. Analiza kompetencji kadry w zakresie wychowawczej pracy z uczniami.
 4. Współpraca z rodzicami
 5. Działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające uczniów i rodziców
 6. Zajęcia integrujące zespoły klasowe
 7. W zależności od potrzeb zorganizowanie profesjonalnego szkolenia kadry w zakresie systemowego rozwiązywania problemów agresji słownej i fizycznej, wulgaryzmów, wysokiej absencji, braku motywacji do nauki
 8. Opracowanie procedur podejmowania działań interwencyjnych skierowanych dodzieci/uczniów/ i ich rodzin.
 9. Szkolny system konsekwencji i nagród.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Skip to content