Dni otwarte SCWEW

mar 31, 2022 | Aktualności

24 marca otworzyliśmy dla Was drzwi Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Na nasze zaproszenie odpowiedziała liczna grupa nauczycieli, kadry kierowniczej i pracowników placówek objętych wsparciem SCWEW, którzy zarezerwowali popołudnie na zapoznanie się ze specyfiką naszej pracy.

Uczestnicy wysłuchali krótkich wykładów, przygotowanych przez ekspertów SCWEW dotyczących m.in. prowadzenia dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – różnic pomiędzy orzeczeniem a opinią, form terapii dziecka z niepełnosprawnością, problemów z koncentracją i trudności w nauce, uczniów z zaburzeniami psychicznymi w rzeczywistości szkolnej a także otrzymali materiały uświadamiające rolę schematów w życiu dzieci autystycznych. Następnie mogli „podejrzeć” codzienną pracę wychowawców, specjalistów i terapeutów placówki, obejrzeć naszą bazę lokalową oraz uczestniczyć w zajęciach z m.in.  stolarstwa, ceramiki, nauki własnej, terapii zajęciowej, terapii poprzez dramę, czy zajęciach praktycznych przysposabiających wychowanków  do życia w rodzinie. To był piękny dzień, pełen pozytywnych wrażeń, wymiany doświadczeń, poglądów, zachwytów i zdziwień, na zakończenie którego przy słodkim poczęstunku każdy mógł dodatkowo skorzystać z porad ekspertów SCWEW, którzy zostali do dyspozycji zainteresowanych osób. Pozostawiliście nam wartościowe i bardzo budujące refleksje, które dają nam dodatkową motywację do działania i poczucie, że to co robimy, ma sens!

Dziękujemy!

Nauczyciel klas 1-3 w SP Nr 6 w Brzegu Dolnym

Spotkanie w ZPR Brzegu Dolnym w ramach SCWEW zostało profesjonalnie przygotowane. Po części wprowadzającej uczestnicy spotkania mogli zobaczyć funkcjonowanie placówki ZPR, ogrom różnorodnych zajęć, w których aktywnie działają wychowankowie. Dla większości osób zaproszonych do placówki była to pierwsza wizyta i nowe zdobyte doświadczenie.

Nauczyciel 1-3 SP Nr 6

Drzwi Otwarte w ZPR stały się okazją do spotkania z dyrekcją placówki oraz innymi specjalistami zajmującymi się edukacją włączającą, a tym samym do rozmów na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To spotkanie dało nam także możliwość odbycia konsultacji ze specjalistami. Podczas „spaceru po placówce”, my zwiedzający Ośrodek mogliśmy obejrzeć bazę lokalową i jej wyposażenie, podziwiać wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne wychowanków. Ponadto wychowawcy ZSR zaprezentowali nam warsztaty, w których aktywnie uczestniczyli wychowankowie placówki. Zajęciom pokazowym sprzyjało prowadzeniu bezpośrednich rozmów na temat metod stosowanych w pracy z wychowankami ZSR. Jestem pod dużym wrażeniem różnorodności proponowanych zajęć, jak również wyjątkowej atmosfery jaką stworzyli prowadzący. Bogata oferta zajęć z pewnością wychodzi naprzeciw oczekiwaniom każdego wychowanka tego ośrodka.
Profesjonalizm. Sympatyczna atmosfera. Bardzo dziękuję za rzeczowe podejście do tematu i okazaną życzliwość (również za pyszne ciasto)

Wizyta w ZPR

Bardzo wartościowe spotkanie! Usystematyzowanie wiedzy, nowe informacje, rozmowy z ludźmi z pasją. Szkoła sama w sobie zrobiła na mnie ogromne wrażenie, sporo zajęć w ramach terapii, szeroki zakres oddziaływań. Podejście do uczniów, zaanagażowanie na wielki plus! Oby jak najwięcej takich osób

Natalia Krawczuk

Dzięki uczestniczeniu w dniach otwartych miałam możliwość poznania perspektywy pracy z dziećmi z różnych perspektyw. Najbardziej cennym dla mnie doświadczeniem jest to że wiedzą i rozwiązaniami dzieła się z nami osoby  z wieloletnim doświadczeniem które wypracowały warsztat pracy działający w realnych warunkach. Dziękuję za możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz możliwością pochylenia się nad każdym uczniem i jego problemem w sposób dostosowany do możliwości placówki oraz z uwzględnieniem potrzeb jednostki. 
Widzę także że najważniejsza praca, i zarazem ta która owocuje najlepszymi rezultatami to bazowanie na mocnych stronach i rozwijanie zainteresowań. To było widać także w trakcie zwiedzania ośrodka gdzie można było zobaczyć liczne sale terapii zajęciowej (ceramiczna, stolarska itp).

Pedagog specjalny- SP Nr 6

„Wizyta w placówce resocjalizacyjnej mile mnie zaskoczyła. Ujął mnie ogrom pracy jaki wkładają pracownicy tej placówki, by wypełnić czas swoim podopiecznym. Podziwiam zaangażowanie i życzliwe, autentyczne podejście do wychowanków.  Wierzę, że umiejętności zdobyte przez młodzież  w placówce  zaprocentują im w przyszłości.”

Sara Grocholska

W dniu 24 marca miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu w ramach projektu SCWEW w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Celem spotkania było zapoznanie kadry nauczycielskiej ze specjalistami z zakresu edukacji włączającej,  a także problematyką pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
W pierwszej części spotkania miałam okazję wysłuchać krótkich wystąpień specjalistów na temat charakterystyki pracy i trudnych zagadnień, z którymi mają doczynienia na co dzień.
 W drugiej części spotkania miałam możliwość zobaczenia ośrodka z bliska. Spacer po ośrodku zrobił na mnie duże wrażenie. Zwłaszcza duża liczba sal, w których odbywają się zajęcia praktyczne m.in. stolarnia, sala ceramiki, a także pokój, w którym wychowankowie mają możliwość zdobycia doświadczenia w warunkach przybliżających rzeczywiste funkcjonowanie w rodzinie.
Na koniec odbyły się konsultacje, w czasie których każdy miał okazję porozmawiać ze specjalistami  i  omówić interesujące go zagadnienia. To co będę miło wspominać to otwartość kadry nauczycielskiej na uczestników spotkania, wrażliwość na problemy osób potrzebujących, możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem oraz pełen profesjonalizm. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w Dniach Otwartych w ZPR w Brzegu Dolnym.

Skip to content