Dla rodziców

Harmonogram konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów

Styczeń – marzec 2023

Szanowny rodzicu, jeśli chciałbyś:

  • uzyskać specjalistyczne wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które przejawia Twoje dziecko
  • właściwie zdiagnozować problemy, z którymi się borykacie
  • zweryfikować swoje dotychczasowe sposoby postępowania
  • skorzystać z porad specjalistów
  • porozmawiać

Napisz do Nas: scwew@zprbrzegdolny.pl – odpiszemy / oddzwonimy / spotkamy się najszybciej jak to możliwe.

Skontaktuj z koordynatorem ds. edukacji włączającej w Twojej szkole – umówi Cię z odpowiednim specjalistą.

Zapraszamy!

Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów

Osoba odpowiedzialna/ obszar wsparciaTermin konsultacji/dyżuruMiejsce konsultacji/dyżuruGodziny
mgr Henryka Rewak
pedagog specjalny, resocjalizacja i poradnictwo rodzinne, pedagogika lecznicza, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą
25.05.2023Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
16:00-18:00
12.05.2023Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespół Szkół Zawodowych
w Wołowie
16:00-18:00
16.05.2023Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Brzegu Dolnym
16.00-18.00
05.06.2023Szkoła Podstawowa
w Wińsku
16:00-18:00
mgr Ewa Budzińska
(socjologia w zakresie komunikacji społecznej i badania rynku, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, organizacja i zarządzania oświatą, terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
11.05.2023Szkoła Podstawowa Nr 1 i. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolny
14.30-16.30
09.05.2023Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
14.30-16.30
20.04.2023Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Wołowie
15.00-17.00
18.04.2023Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
14.00-16.00
mgr Dagmara Głuszczyńska
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
14.04.2023Przedszkole Samorządowe
w Wińsku
15.00 – 17.00
24.04.2023Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym
14.00 – 16.00
12.05.2023Szkoła Podstawowa Nr 1 i. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolny
16.00 – 18.00
05.06.2023Szkoła Podstawowa Nr 6
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1w Brzegu Dolnym
14.00 -16.00
29.05.2023Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
14.00 – 16.00
mgr Patrycja Dylewicz – Juścińska
oligofrenopedagog; surdopedagog, terapeuta zajęciowy; pedagog specjalny w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera; specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
04.05.2023 r.Branżowa Szkoła I Stopnia
w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
15.00-17.00
30.05.2023rSzkoła Podstawowa
w Wińsku
15.00-17.00
30.05.2023rPrzedszkole Samorządowe
w Wińsku
17.00-19.00
06.06.2023rSzkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym
15.00-17.00
07.06.2023 r.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Wołowie
15.30-17.30

Drodzy Państwo
Zapraszamy do udziału w cyklu 18 bezpłatnych webinarów poświęconych zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Nagrania ze spotkań, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zapobiegajmysamobojstwom.pl w zakładce Aktualności.

LINK do odbytych już spotkań.

Drodzy Państwo, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami webinariów dotyczących Autyzmu.

Linki do tematów znajdziecie Państwo poniżej.

Henryka Rewak

heniar68@o2.pl

zaburzenia psychiczne, uzależnienia, poradnictwo rodzinne, uczeń przewlekle chory, resocjalizacja, oligofrenopedagogika

Patrycja Dylewicz-Juścińska

p.dylewiczjuscinska@zssipowolow.pl

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, autyzm, surdopedagogika, dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Agata Orkisz

orkisz.agata@zprbrzegdolny.pl

trudne zachowania dzieci i młodzieży, terapia pedagogiczna

Dagmara Głuszczyńska

dagmaragluszczynska@op.pl

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tomasz Więcław

wieclaw.tomasz@zprbrzegdolny.pl

terapia pedagogiczna, trudności w zachowaniu

Aleksandra Stańczak

stanczak.aleksandra@zprbrzegdolny.pl

poradnictwo psychologiczne, trudności w zachowaniu

Anna Włos

wlos.anna@zprbrzegdolny.pl

trudne zachowania, poradnictwo edukacyjno- zawodowe, terapia pedagogiczna.

Ewa Budzińska

e.budzinska@zssipowolow.pl

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm, kształcenie specjalne

Paula Borowska

borowska.paula@zprbrzegdolny.pl

trudności w zachowaniu, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, terapia pedagogiczna

Martyna Józefowicz-Stodulska

jozefowicz-stodulska.m@zprbrzegdolny.pl

Trudności w nauce, trudności w zachowaniu, doradztwo w sprawie doboru sprzętu specjalistycznego

Pierwsze dni w szkole…

Pierwsze dni w szkole…

Rodzicu, za Tobą pierwsze dni w szkole Twojego dziecka. Rozpoczął się czas, kiedy nasze dzieci będą spędzać w szkole po kilka godzin dziennie. Aby...

Skip to content