Dla rodziców

Harmonogram konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów

Kwiecień – Czerwiec 2022

Szanowny rodzicu, jeśli chciałbyś:

  • uzyskać specjalistyczne wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które przejawia Twoje dziecko
  • właściwie zdiagnozować problemy, z którymi się borykacie
  • zweryfikować swoje dotychczasowe sposoby postępowania
  • skorzystać z porad specjalistów
  • porozmawiać

Napisz do Nas: scwew@zprbrzegdolny.pl – odpiszemy / oddzwonimy / spotkamy się najszybciej jak to możliwe.

Skontaktuj z koordynatorem ds. edukacji włączającej w Twojej szkole – umówi Cię z odpowiednim specjalistą.

Zapraszamy!

Henryka Rewak

heniar68@o2.pl

zaburzenia psychiczne, uzależnienia, poradnictwo rodzinne, uczeń przewlekle chory, resocjalizacja, oligofrenopedagogika

Patrycja Dylewicz-Juścińska

p.dylewiczjuscinska@zssipowolow.pl

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, autyzm, surdopedagogika, dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Agata Orkisz

orkisz.agata@zprbrzegdolny.pl

trudne zachowania dzieci i młodzieży, terapia pedagogiczna

Dagmara Głuszczyńska

dagmaragluszczynska@op.pl

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tomasz Więcław

wieclaw.tomasz@zprbrzegdolny.pl

terapia pedagogiczna, trudności w zachowaniu

Aleksandra Stańczak

stanczak.aleksandra@zprbrzegdolny.pl

poradnictwo psychologiczne, trudności w zachowaniu

Ewa Budzińska

e.budzinska@zssipowolow.pl

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm, kształcenie specjalne

Paula Borowska

borowska.paula@zprbrzegdolny.pl

trudności w zachowaniu, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, terapia pedagogiczna

Martyna Józefowicz-Stodulska

jozefowicz-stodulska.m@zprbrzegdolny.pl

Trudności w nauce, trudności w zachowaniu, doradztwo w sprawie doboru sprzętu specjalistycznego

Chętnie pomogę w:Będę na Ciebie czekać w:Widzimy się:
mgr Ewa Budzińska

e.budzinska@zssipowolow.pl

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, autyzm, kształcenie specjalne
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie14

25.05.2022 r.
14.30-16.30

mgr Paula Borowska

borowska.paula@zprbrzegdolny.pl

trudności w zachowaniu, terapia pedagogiczna, poradnictwo edukacyjno - zawodowe
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym15

08.06.2022 r.
16.00-18.00

mgr Agata Orkisz

orkisz.agata@zprbrzegdolny.pl

trudne zachowania dzieci i młodzieży, terapia pedagogiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym16

09.06.2022 r.
16.00-18.00

mgr Aleksandra Stańczak

stanczak.aleksandra@zprbrzegdolny.pl

poradnictwo psychologiczne, trudności w zachowaniu
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym17

14.06.2022 r.
16.30-18.30

mgr Tomasz Więcław

wieclaw.tomasz@zprbrzegdolny.pl

terapia pedagogiczna, trudności w zachowaniu
Szkoła Podstawowa w Wińsku18

15.06.2022 r.
16.00-18.00

Złote zasady

Złote zasady

Rodzicu dziecka z problemami w koncentracji uwagi! Powiat Wołowski występując naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej związanej ze wsparciem...

Eyetracking

Eyetracking

Czym jest eye tracking? Jak działa okulograf? Jakie ma zastosowania? Czego nowego możemy dowiedzieć się o mózgu stosując okulograf? W jaki sposób...

Skip to content