Cykl szkoleń dla kadry pedagogicznej

paź 3, 2022 | Aktualności

Cykl szkoleń dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem SCWEW

We wrześniu, pod koniec 4 etapu funkcjonowania SCWEW zostało zaplanowanych i przeprowadzonych 5 szkoleń dedykowanych indywidualnym potrzebom 5 placówek z terenu powiatu wołowskiego. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną oraz na podstawie zgłaszanych bieżących trudności i wynikających z nich potrzeb, wyłoniono obszary tematyczne szkoleń dotyczące pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

I tak w Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym odbyło się szkolenie: „Automatyzacja w uczeniu się. Dostosowanie form i metod do pracy z grupą zróżnicowaną” dla nauczycieli klas 1-3, w Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym: „Zachowania trudne uczniów”, w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołowie: „Dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów w klasie zróżnicowanej” dla nauczycieli klas 4-8, w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym: „Zaburzenia koncentracji uwagi u młodzieży – przyczyny, postępowania, terapie”, natomiast w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku: „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym”.

Szkolenia miały formę otwartą, w związku z czym mogły brać w nich udział wszystkie chętne osoby ze wszystkich 9 placówek objętych wsparciem. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 80 nauczycieli z terenu powiatu wołowskiego.

Szkolenia dedykowane pozostałym placówkom zaplanowane są na kolejny V etap, który będzie obejmował okres od października do grudnia 2022r.

Skip to content