„CODA – Inność nierozpoznana”

kwi 21, 2023 | Aktualności

W dniu 20.04.2023r. Zespół SCWEW brał udział w Konferencji zorganizowanej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu pt.: „CODA – inność nierozpoznana”.

KODA (Kids of deaf adults) to dzieci (w sensie relacji i w sensie wieku- do 18 rż) głuchych rodziców, natomiast

CODA (children od deaf adults) to dzieci (dorosłe – po 18 rż, w sensie relacji) głuchych rodziców.

Możemy szczerze przyznać, że większość z nas udając się na tą konferencję nie miała do końca świadomości jakie tematy będą podczas niej poruszane  i czym różnią się od siebie te dwa sformułowania. Po wysłuchaniu jednak prelekcji znakomitych praktyków nie tylko wiemy, kim są dzieci CODA i KODA i z jakimi problemami borykają się na co dzień, lecz także mamy świadomość tego, jakie są ich specjalne potrzeby i w jaki sposób możemy im jako nauczyciele, edukatorzy, specjaliści pomóc.

Konferencję otworzył Dolnośląski Kurator Oświaty, pan Roman Kowalczyk, po którym głos zabrała pani Katarzyna Nowakowska – kierownik Projektu Szkoleń i Doradztwa Psychologiczno – Pedagogicznego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ogromnym zaskoczeniem dla uczestników było nagranie video z wypowiedzią aktorki, wokalistki Olgi Bończyk, która przybliżyła zebranym problemy i trudności, z którymi na co dzień spotykają się dzieci CODA, do których grona należy ona sama.

Wśród prelegentów, z których każdy również jest dzieckiem CODA, głos zabierali: dr Małgorzata Czajkowska – Kisil, która wygłosiła wykład pt.: „Dwujęzyczność i dwukulturowość dzieci KODA. Omówienie specyfiki komunikacji w języku migowym.” Pani doktor przedstawiła w nim różnice kulturowe, których doświadczają dzieci KODA. Następnie pan psycholog Damian Piotrowski – ze Stowarzyszenia CODA Polska, Słyszący Dzieci – Niesłyszący Rodzice przedstawił sytuację rodzinną dzieci KODA oraz specyfikę ich funkcjonowania społecznego. O sytuacji szkolnej tych dzieci, problemie niewidzialności, problemach komunikacyjnych i kulturowych opowiedziała przedstawicielka CODA Polska, Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice – pani Ewa Wojdyr. Na zakończenie o wsparciu dzieci KODA i ich rodzin opowiedziała przedstawicielka tego samego Stowarzyszenia – pani Elżbieta Dzik – Skarbnik, która w swoim niezwykle emocjonującym wystąpieniu omówiła zasady wspierania rodzin dzieci KODA, przedstawiła instytucje wspierające oraz efekty ich działania.

Zapraszamy wszystkich do zgłębienia tego jakże ważnego tematu, który niestety w Polsce pozostaje tak jak w tytule konferencji wciąż bliżej nierozpoznany. Brak jest odpowiednich badań na ten temat, brak jest wiarygodnych statystyk, jedno jednak jest pewne – 90% głuchych rodziców ma słyszące dzieci, a  to świadczy o tym, że dzieci KODA są i funkcjonują w polskich szkołach i przedszkolach, często niezauważalne i pozostawione samym sobie.  Ze względu na ograniczenia swoich bliskich, często obarczane są problemami rodziców, które nie są adekwatne do poziomu ich rozwoju, przez co zamiast skupić się na nauce i byciu po prostu „dziećmi”, muszą wchodzić w niewygodne role tłumaczy, pośredników i przedstawicieli swoich rodzin. Problemy dzieci KODA, które są dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są nie tyle bagatelizowane, ile często wcale niedostrzegane, co jest naprawdę smutnym faktem. Nagłaśnianie tego problemu i uświadamianie społeczeństwa, zwłaszcza nauczycieli, edukatorów, ludzi, mających wpływ na funkcjonowanie dzieci w szkołach i placówkach oświatowych może znacznie ułatwić im codzienne życie.

Strona internetowa Stowarzyszenia CODA Polska: www.codapolska.org

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content