Nowa kadra

Nowa kadra

Mamy zaszczyt przedstawić nowych członków Naszego Zespołu. Reagując na potrzeby rodziców i uczniów  oraz nauczycieli dotyczące wsparcia i pomocy przy występujących trudnościach w różnorodnych obszarach pracy z dzieckiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i...
Wdrażamy Rady Pedagogiczne

Wdrażamy Rady Pedagogiczne

W okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. Lider Tomasz Więcław wraz z ekspertem ds. edukacji włączającej Beatą Borowską-Podsiadłą wziął udział w Radach Pedagogicznych w placówkach objętych wsparciem w ramach SCWEW. Odwiedzili oni następujące szkoły z...
Umowa grantowa w zakresie prowadzenia SCWEW podpisana

Umowa grantowa w zakresie prowadzenia SCWEW podpisana

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej...
Zaczynamy działać!

Zaczynamy działać!

Opadły emocje związane z radością z pozyskania Grantu w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Cieszyliśmy się ogromnie bo mamy możliwość wsparcia szkół/przedszkoli ogólnodostępnych z terenu Powiatu...
Skip to content