Konsultacje eksperckie

Konsultacje eksperckie

W okresie od 17 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. w przedszkolu i szkołach objętych wsparciem przeprowadzono konsultacje eksperckie. Na konsultacjach obecne były po 2 osoby z ramienia SCWEW, w zależności od placówki były to: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama...
Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

Drodzy Rodzice i Uczniowie, jesteśmy dla Was. Chcemy pomóc przezwyciężyć Wam napotykane trudności i bariery. Zachęcamy do konsultacji z Naszymi specjalistami. Podczas spotkania otrzymają Państwo możliwość wstępnej diagnozy, fachowego wsparcia, wskazania dróg...
Nowa kadra

Nowa kadra

Mamy zaszczyt przedstawić nowych członków Naszego Zespołu. Reagując na potrzeby rodziców i uczniów  oraz nauczycieli dotyczące wsparcia i pomocy przy występujących trudnościach w różnorodnych obszarach pracy z dzieckiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i...
Wdrażamy Rady Pedagogiczne

Wdrażamy Rady Pedagogiczne

W okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. Lider Tomasz Więcław wraz z ekspertem ds. edukacji włączającej Beatą Borowską-Podsiadłą wziął udział w Radach Pedagogicznych w placówkach objętych wsparciem w ramach SCWEW. Odwiedzili oni następujące szkoły z...
Umowa grantowa w zakresie prowadzenia SCWEW podpisana

Umowa grantowa w zakresie prowadzenia SCWEW podpisana

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej...
Skip to content