Szkolenia z obsługi sprzętu

Szkolenia z obsługi sprzętu

Rozpoczynamy szkolenia z obsługi sprzętu specjalistycznego! Szkoleniem z prowadzenia diagnozy i terapii Metodą Warnkego rozpoczęliśmy cykl szkoleń z obsługi sprzętu specjalistycznego dla kadry placówek objętych wsparciem. W szkoleniu wzięło udział 9 osób – pracowników...
Uruchomiliśmy Wypożyczalnię!

Uruchomiliśmy Wypożyczalnię!

Zgodnie z założeniami Projektu w obecnie kończącym się 2 etapie udało nam się dopiąć wszystko na ostatni guzik i uruchomić Wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych. Jest to nasz ogromny sukces i jednocześnie radość z tego, że wszystkie dostępne w...
Działamy dla Was

Działamy dla Was

Zgodnie z wytycznymi „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki,...
Dni otwarte SCWEW

Dni otwarte SCWEW

24 marca otworzyliśmy dla Was drzwi Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Na nasze zaproszenie odpowiedziała liczna grupa nauczycieli, kadry kierowniczej i pracowników placówek objętych...
Konsultacje eksperckie

Konsultacje eksperckie

W okresie od 17 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. w przedszkolu i szkołach objętych wsparciem przeprowadzono konsultacje eksperckie. Na konsultacjach obecne były po 2 osoby z ramienia SCWEW, w zależności od placówki były to: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama...
Skip to content