Utrzymanie trwałości efektów projektu

Utrzymanie trwałości efektów projektu

​W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne...
Podsumowanie VII etapu SCWEW

Podsumowanie VII etapu SCWEW

Podsumowanie VII etapu działalności SCWEW w Powiecie Wołowskim Koniec czerwca kojarzony jest zwykle z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji. Dla Zespołu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym, umiejscowionego w...
Skip to content