Ostatnie rady pedagogiczne

Ostatnie rady pedagogiczne

Ostatnie rady pedagogiczne w placówkach objętych wsparciem SCWEW W ostatnim etapie działalności SCWEW w dziewięciu placówkach objętych wsparciem odbyły się rady pedagogiczne, służące promowaniu edukacji włączającej. Podczas rad podsumowywano udzielane przez Centrum...
Publikacja „MOW jako SCWEW”

Publikacja „MOW jako SCWEW”

Zbliżamy się do końca pilotażowego projektu, a zgodnie z jego założeniami w 7 etapie działalności SCWEW jako podsumowanie realizowanych zadań powstaje Publikacja, w której opisany będzie dorobek SCWEW w Powiecie Wołowskim. W Publikacji  pt: „MOW jako SCWEW, czyli o...
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla województwa dolnośląskiego 27 kwietnia zespół SCWEW uczestniczył w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym dla województwa dolnośląskiego, które odbyło się w formie online. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu...
To już VII etap działalności SCWEW!

To już VII etap działalności SCWEW!

Jesteśmy już w VII etapie działalności SCWEW ! Drodzy Państwo, wraz z początkiem kwietnia rozpoczęliśmy VII etap działalności SCWEW w Brzegu Dolnym. Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu jakie działania pragniemy zrealizować w tym etapie. W dalszym ciągu Placówki...
„CODA – Inność nierozpoznana”

„CODA – Inność nierozpoznana”

W dniu 20.04.2023r. Zespół SCWEW brał udział w Konferencji zorganizowanej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu pt.: „CODA – inność nierozpoznana”. KODA (Kids of deaf adults) to dzieci (w...
Skip to content