Utrzymanie trwałości efektów projektu

Utrzymanie trwałości efektów projektu

​W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne...
Podsumowanie VII etapu SCWEW

Podsumowanie VII etapu SCWEW

Podsumowanie VII etapu działalności SCWEW w Powiecie Wołowskim Koniec czerwca kojarzony jest zwykle z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji. Dla Zespołu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym, umiejscowionego w...
Szkolenia dla kadry wspieranych placówek

Szkolenia dla kadry wspieranych placówek

Szkolenia dla kadry placówek objętych wsparciem W VII etapie działalności SCWEW ze szkoleń dedykowanych pracownikom placówek objętych wsparciem skorzystały 4 szkoły i przedszkole. W Przedszkolu Samorządowym w Wińsku odbyło się szkolenie pt.: „Metody aktywizujące...
„W kierunku Edukacji jutra…”

„W kierunku Edukacji jutra…”

Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim „W kierunku Edukacji jutra…” 19 czerwca w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja podsumowująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim pod honorowym patronatem...
Skip to content