Szkolenia dla kadry wspieranych placówek

Szkolenia dla kadry wspieranych placówek

Szkolenia dla kadry placówek objętych wsparciem W VII etapie działalności SCWEW ze szkoleń dedykowanych pracownikom placówek objętych wsparciem skorzystały 4 szkoły i przedszkole. W Przedszkolu Samorządowym w Wińsku odbyło się szkolenie pt.: „Metody aktywizujące...
„W kierunku Edukacji jutra…”

„W kierunku Edukacji jutra…”

Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim „W kierunku Edukacji jutra…” 19 czerwca w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja podsumowująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim pod honorowym patronatem...
Ostatnie rady pedagogiczne

Ostatnie rady pedagogiczne

Ostatnie rady pedagogiczne w placówkach objętych wsparciem SCWEW W ostatnim etapie działalności SCWEW w dziewięciu placówkach objętych wsparciem odbyły się rady pedagogiczne, służące promowaniu edukacji włączającej. Podczas rad podsumowywano udzielane przez Centrum...
Publikacja „MOW jako SCWEW”

Publikacja „MOW jako SCWEW”

Zbliżamy się do końca pilotażowego projektu, a zgodnie z jego założeniami w 7 etapie działalności SCWEW jako podsumowanie realizowanych zadań powstaje Publikacja, w której opisany będzie dorobek SCWEW w Powiecie Wołowskim. W Publikacji  pt: „MOW jako SCWEW, czyli o...
Skip to content