Kampania społeczna – „Uwolnij umysł”

Kampania społeczna – „Uwolnij umysł”

Powiat Wołowski jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza...
Skip to content