Wdrażamy Rady Pedagogiczne

Wdrażamy Rady Pedagogiczne

W okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. Lider Tomasz Więcław wraz z ekspertem ds. edukacji włączającej Beatą Borowską-Podsiadłą wziął udział w Radach Pedagogicznych w placówkach objętych wsparciem w ramach SCWEW. Odwiedzili oni następujące szkoły z...
Umowa grantowa w zakresie prowadzenia SCWEW podpisana

Umowa grantowa w zakresie prowadzenia SCWEW podpisana

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej...
Skip to content